Great start of the show year 2016!

* Vi avslutade utställningsåret 2015 på allra bästa sätt och påbörjade det nya minst lika bra!! Resultaten kan du hitta här och här


* The show year of 2015 did end in the best way and just as good did the new year start! You can find the results here and here